Globális Adatvédelmi és Süti Nyilatkozat

Utolsó frissítés: 2021. május 7

Kérjük, Figyelmesen Olvassa El.

A CBRE Group, Inc. leányvállalataival együtt (együttesen:„ “CBRE””), elismeri az Ön adatai védelmének fontosságát. A jelen Globális Adatvédelmi és Süti Nyilatkozat (“Nyilatkozat”) célja, hogy segítsen Önnek megérteni a CBRE Group adatgyűjtési és -kezelési gyakorlatait, valamint tájékozott döntéseket tudjon hozni és az alkalmazandó jogszabályok szerinti adatvédelmi jogait gyakorolni tudja, amikor Ön:

• A CBRE Csoport nyilvános weboldalait és egyéb szolgáltatásait használja, amelyekhez a jelen Nyilatkozatot csatolták (együttesen a Weboldal), vagy

• Szakmai kapcsolatot létesít a CBRE Csoporttal, beleértve a CBRE Csoport által működtetett közösségi média fiókokat is, és más módon nem kap más adatvédelmi nyilatkozatot a kapcsolatba lépés helyén (együttesen „"Szakmai Interakciók” ).

A CBRE weboldalai, amelyek tartalmazzák a Weboldalt is, helyi, országspecifikus adatvédelmi és süti nyilatkozatot tehetnek közzé a jelen Nyilatkozat mellett, amely kiegészíti vagy módosítja a jelen Nyilatkozatot, amennyiben az az alkalmazandó jogszabályok betartásához szükséges („Helyi Nyilatkozatok”).

TARTALOMJEGYZÉK

 • Alapvető of Információk Összefoglalása
 • Teljes Nyilatkozat
  • Az Illetékes Felelős Szervezetre Vonatkozó Információk
  • Globális Adatvédelmi Nyilatkozat
  • Kaliforniai Fogyasztói Adatvédelmi Szabályzat
  • Süti Nyilatkozat – Automatikus Adatgyűjtés
  • Elérhetőségek
  • Alapvető Információk Összefoglalása

   Felelős Entitás Attól függően, hogy milyen okból és milyen módon gyűjtjük az Ön személyes adatait ezen a Weboldalon vagy a Szakmai interakciókon keresztül, a CBRE egységek, amelyek az Ön személyes adatainak kezeléséért felelnek (amelyeket bizonyos joghatóságok adatkezelőként is ismerhetnek) eltérőek lehetnek. Az Ön vonatkozó felelős CBRE entitás azonosításával kapcsolatos információkat az 1. Melléklet tartalmazza. További információkért kattintson ide.
   Használattal Történő Elfogadás az Ön Részéről Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig, a jelen Weboldal Ön általi használata vagy a velünk folytatott Szakmai Interakciók azt jelzik, hogy Ön megértette és elfogadta a jelen Nyilatkozat feltételeit. További információkért kattintson ide.
   Az Általunk Gyűjtött Személyes Adatok és Források Személyes adatokat gyűjtünk a Weboldal Ön által történő használatáról és a CBRE-vel való Szakmai Interakcióiról, például Kapcsolattartási Adatokat, Regisztrációs Adatokat (például felhasználónevet/jelszót), Szakmai Információkat (például munkakör, iparág, munkáltató), Üzleti Kapcsolati Adatokat (például az Ön elsődleges CBRE csoportjának elérhetőségeit), Közösségi Média Információkat, valamint Süti, Eszköz és Webanalitikai információkat.  Ezeket a személyes adatokat közvetlenül Öntől, más CBRE alkalmazottaktól és harmadik felektől gyűjtjük. További információkért kattintson ide.
   Felhasználás és Jogalapok Az Ön személyes adatait arra használjuk fel, hogy a Weboldalt elérhetővé tegyük az Ön számára, hogy kommunikáljunk Önnel, szakszerű kapcsolatot alakítsunk ki Önnel és marketinget biztosítsunk Önnek, valamint hogy javítsuk a szolgáltatásainkat és teljesítsük az egyéb kereskedelmi vagy üzleti céljainkat. Elsősorban a CBRE elsőbbséget élvező üzleti érdekeire vagy az Ön hozzájárulására támaszkodunk (ha a törvény előírja) személyes adatainak feldolgozása során. További információkért kattintson ide.
   ADATMEGOSZTÁS A CBRE Csoport egy globális vállalat, és az általunk gyűjtött vagy Ön által megadott személyes adatokat szükség szerint megoszthatjuk és feldolgoztathatjuk más CBRE szervezetekkel, beleértve azokat is, amelyek jobban megfelelnek az Ön kérésének, valamint a Weboldalhoz való hozzáférés biztosításához.  Személyes adatait megoszthatjuk harmadik felekkel is, például olyan szolgáltatókkal, akik segítenek nekünk az informatikai és adattárolásban, marketingben, valamint a jogi és szabályozási megfelelőségben, és a hatóságokkal.   További információkért kattintson ide.
   Nemzetközi adattovábbítások Személyes adatait megoszthatjuk olyan más CBRE szervezetekkel és szolgáltatókkal, amelyek az Ön országán kívül találhatók. Ha így teszünk, megfelelő óvintézkedéseket teszünk a nemzetközi adattovábbításra az alkalmazandó jogszabályok előírásai szerint.  További információkért kattintson ide.
   Adatbiztonság Megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az Önnel kapcsolatban gyűjtött és kezelt személyes adatok elvesztésével, jogosulatlan módosításával vagy közzétételével szembeni védelem érdekében. További információkért kattintson ide.
   Adatmegőrzés Az általunk gyűjtött személyes adatokat kizárólag addig őrizzük meg, ameddig az az adatgyűjtés céljából szükséges, vagy ameddig azt a jogszabályok egyébként előírják. További információkért kattintson ide.
   Adatvédelmi Jogok Az Ön országának jogszabályaitól függően Ön jogosult lehet személyes adataival kapcsolatban hozzáférést, helyesbítést vagy törlést kérni, vagy egyéb intézkedéseket tenni.  Az alábbiakban megtalálhatja, hogy miként gyakorolhatja az alkalmazandó jogszabályok által biztosított adatvédelmi jogait.  További információkért kattintson ide.
   A jelen Nyilatkozat módosításai Amennyiben lényeges módosításokat hajtunk végre a jelen Nyilatkozatban, azokat itt tesszük közzé, és amennyiben jelentős változtatásokról van szó, kifejezetten jól látható helyen tesszük közzé az erre vonatkozó értesítést. Szükség esetén megszerezzük az Ön hozzájárulását. További információkért kattintson ide.
   EU-s/egyesült királyságbeli képviselő Kijelöltünk egy képviselőt az EGT-n és az Egyesült Királyságon kívül található, felelős CBRE szervezetek számára, aki az EU általános adatvédelmi rendeletének és az Egyesült Királyság adatvédelmi jogszabályainak hatálya alá tartozó személyes adatait kezeli. A kapcsolattartási adatokat a jelen Nyilatkozat tartalmazza. További információkért kattintson ide.
   Adatvédelmi tisztviselő Ha azt jogszabály írja elő, adatvédelmi tisztviselőt jelöltünk ki, akinek elérhetőségeit a jelen Nyilatkozat tartalmazza. További információkért kattintson ide.
   Kaliforniai fogyasztói adatvédelmi szabályzat A kaliforniai jogszabályok szerint a kaliforniai lakosok számára kötelezően előírt további tájékoztatásokat, beleértve az alkalmazandó adatvédelmi jogokkal kapcsolatosakat is, a CBRE Kaliforniai fogyasztói adatvédelmi szabályzata tartalmazza. További információkért kattintson ide
   Sütik Preferenciakezelőnk lehetővé teszi a sütik általunk történő használatának korlátozását, a szükséges sütik kivételével. További információkért kattintson ide.
   Kapcsolatfelvétel a CBRE-vel Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, ha kérdése vagy aggálya merül fel a jelen szabályzattal kapcsolatban, kérdése vagy problémája merül fel a Webhely használatával kapcsolatban vagy az üzleti interakciónkkal, vagy szeretné kizárni személyes adatainak közvetlen marketing célokra történő felhasználását. További információkért kattintson ide.

    

    Teljes Nyilatkozat

    Az Ön országában érvényes jogszabályi előírásoktól és az Önre vonatkozó alkalmazandó jogszabályoktól függően (például EU/EGT és Egyesült Királyság), Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról a CBRE szervezetről, amely az Ön személyes adatainak gyűjtéséért és kezeléséért felel (más néven adatkezelő egyes joghatóságokban), amely eltérő lehet attól függően, hogy hogyan és milyen céllal gyűjtjük az Ön személyes adatait a jelent Weboldalon vagy a CBRE Group Önnel folytatott szakmai interakcióin keresztül.  Az Ön vonatkozó felelős CBRE szervezetének (vagy szervezeteinek) azonosításával kapcsolatos információk az 1. mellékletben találhatók. Minden felelős CBRE szervezet közvetlenül Öntől gyűjti az Ön személyes adatait, közvetlenül a Weboldal Ön általi használata révén vagy bizonyos harmadik fél forrásokon keresztül, a jelen Nyilatkozatban meghatározottak szerint. Az az ország, ahol a felelős CBRE szervezet található, mint például az Egyesült Államokban található CBRE, Inc., olyan adatvédelmi szintet biztosíthat, amely nem felel meg az Ön lakóhelye szerinti országban érvényes adatvédelmi szintnek. A személyes adatait érintő nemzetközi adattovábbításokról az alábbiakban olvashatók további információk.

    Ha a jelen Nyilatkozat a “CBRE”, “mi”, “minket” vagy “miénk”, kifejezéseket használja, akkor az az alábbi 1. mellékletben meghatározott, felelős CBRE szervezet(ek)re vonatkozik.

    Globális Adatvédelmi Nyilatkozat

    1. Használattal történő elfogadás az Ön részéről

    A jelen Globális Adatvédelmi Nyilatkozat ismerteti, hogy a CBRE miként gyűjti, használja fel és teszi közzé a jelen Webhelyen keresztül megszerzett bizonyos személyes adatokat, a közösségi médiában folytatott interakcióit és az Önnel folytatott egyéb szakmai interakciókat. Felhívjuk a figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben, a jelen Webhely Ön általi használata a Globális Adatvédelmi Szabályzat feltételeinek megértését és elfogadását jelenti az Ön részéről.

    2. Az általunk gyűjtött személyes adatok és források

    Attól függően, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba a CBRE-vel, Ön lehet a Weboldalunk felhasználója, vagy a CBRE üzleti kapcsolattartója, aki szakmai kapcsolatban áll a CBRE-vel, mint például beszállító, ügyfél, ügyfél alkalmazott, tanácsadó vagy üzleti partner.

     

        a. Adatok Gyűjtése Öntől

        Attól függően, hogy Ön hogyan használja a Weboldalt és a CBRE-vel folytatott szakmai interakciókat, a következő típusú Öntől származó személyes adatokat gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel.  A Személyes Adatok Megadásának Elmulasztásával Járó Következményekről az alábbiakban olvashat bővebben.

        • Elérhetőségi adatok: például neve, postacíme vagy e-mail címe és telefonszáma


        • Álláspályázati adatokmint például a foglalkoztatási és oktatási előzmények, releváns készségeket, szakmai tanúsítványok és társulások, kompenzációs előzmények (ahol a törvény megengedi) és a önéletrajzokban szereplő egyéb információk, online szakmai profilok, és álláspályázatok, az Ön által megadott referenciák véleménye, hajlandóság az áthelyezésre, és ahol a törvény megengedi: teszt- és értékelési eredmények, az Ön külső tevékenységeire vagy családi kapcsolataira vonatkozó olyan információk, amelyek összeférhetetlenséghez vezethetnek, és bűncselekményre vonatkozó információk, ítélet, függőben lévő vizsgálatok és adminisztratív szankciók.

        • Munkavállalói Beléptetési Adatok:  például olyan információk, amelyek a pályázóval való munkaviszony vagy szerződéses jogviszony kialakításához és a jogszabályi megfeleléshez szükségesek (például nemzeti személyazonosító igazolvány, tartózkodási engedélyek és a munkavégzési jogot igazoló vízumok), a munkabér feldolgozásához és a munkavállalói juttatások biztosításához (például bankszámlaadatok, adólevonási lehetőségek és kedvezményezetti információk), valamint a munkahelyi elhelyezéshez szükséges fogyatékosság vagy egyéb adatok (ha a jogszabályok megengedik).

        • Szakmai Kapcsolati Adatok: például üzleti kapcsolati adatok, iparág, beosztás vagy munkakör, elsődleges CBRE csoport kapcsolattartói és a CBRE Csoporttal való kapcsolattartási nyilvántartás, az Ön által számunkra megadott információk, amelyek segítenek nekünk az üzleti kapcsolat kiszolgálásában, például az Önt érdeklő befektetések típusai és az Ön által a magánéletével kapcsolatban megadott információk (kivéve a különleges adatkategóriákat)

        • Marketing adatok:  például a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődési körei és preferenciái.

        • Közösségi Média Információk a CBRE által működtetett közösségi média oldalakkal folytatott interakciói alapján: például a közösségi média felhasználóneve, profilja, valamint a CBRE-vel vagy az iparágunk más szereplőivel való interakciói tartalma, a CBRE-vel vagy az ágazatunkon belüli más személyekkel kapcsolatos nyilatkozatok vagy vélemények, valamint összesített használati jelentések.

        • Sütik, Eszközök és Webelemzők Adatai:  például az Ön számítógépes internetprotokolljának (IP) címe, földrajzi helymeghatározási adatok, böngészőbeállítások és hasonló adatok a Webhely használatáról, mobileszközök hirdetési azonosítói, valamint sütik és az eszközhöz kapcsolódó egyéb adatok. További információért lásd Süti szabályzatunkat.

        b. Adatgyűjtés Harmadik Fél Forrásokon Keresztül

        Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben harmadik fél forrásokból az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel Önről:


        • Elérhetőségi Adatok:  például neve, postacíme vagy e-mail címe és telefonszáma. (Azok a harmadik felek, akik összegyűjtik és megosztják velünk az Ön Elérhetőségi Adatait, lehetnek: az Ön munkáltatója, ingatlanok üzemeltetője és a Webhelyen található hivatkozásokból elérhető egyéb weboldalak, valamint más üzleti partnerek. Ezek a harmadik felek függetlenül felelősek (más néven független adatkezelőként is ismertek egyes joghatóságokban) az Ön Kapcsolattartási Adatainak saját, független céljaikból történő gyűjtéséért és feldolgozásáért. Az adatvédelmi nyilatkozataikat az adatvédelmi gyakorlatuk megértése és az Ön jogainak gyakorlása érdekében küldjük el Önnek).

        • Álláspályázati Adatokmint például a foglalkoztatási és oktatási előzmények, releváns készségeket, szakmai tanúsítványok és társulások, kompenzációs előzmények (ahol a törvény megengedi) és a önéletrajzokban szereplő egyéb információk, online szakmai profilok, és álláspályázatok, és ahol a törvény megengedi: teszt- és értékelési eredmények, az Ön külső tevékenységeire vagy családi kapcsolataira vonatkozó olyan információk, bűncselekményre vonatkozó információk, ítélet, függőben lévő vizsgálatok és adminisztratív szankciók.

        • Marketingadatok: például érdeklődése és preferenciája a CBRE által kínált termékek és szolgáltatások iránt.  (Azok a harmadik felek, akik összegyűjtik és megosztják velünk az Ön Marketing Adatait lehetnek olyan vállalatok, amelyek a marketingadatok összeállításával és értékesítésével foglalkoznak, valamint más üzleti partnerek, akiknek Ön személyes adatait átadta. Ezek a harmadik felek függetlenül felelősek (más néven független adatkezelőként is ismertek egyes joghatóságokban) az Ön Marketing Adatainak saját, független céljaikból történő gyűjtéséért és feldolgozásáért. Az adatvédelmi nyilatkozataikat az adatvédelmi gyakorlatuk megértése és az Ön jogainak gyakorlása érdekében küldjük el Önnek).

        • Közösségi Média Információk a harmadik fél közösségi média oldalaival való interakciói alapján (beleértve a CBRE fiókjait az ilyen harmadik fél weboldalakon), mint például: az Ön közösségi média felhasználói neve, profilja és tartalma a CBRE-vel vagy az iparágunk más tagjaival való interakcióiról, nyilatkozatok vagy vélemények, valamint összesített jelentések a CBRE közösségi média fiókokkal való interakcióiról

        • A Harmadik Felek Webhelyein Általunk Közölt Reklámokból Nyert Technikai Adatok például IP-cím, böngésző típusa és verziószáma, eszközazonosítók, hely- és időzóna-beállítás

        • Kapcsolatfelvételi Adatok amelyeket harmadik felektől gyűjtünk, például az Ön munkáltatójától vagy más szakmai ajánlásoktól: például az Ön neve, postai vagy e-mail címe és telefonszáma.

        c. A Személyes Adatok Megadása Elmulasztásának Következményei

        Nincs olyan jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség, amely előírná, hogy köteles Ön személyes adatait megadni a CBRE-nek. Személyes adatainak megadása önkéntes az Ön számára. Dönthet úgy is, hogy nem adja meg személyes adatait, viszont ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni Weboldalainkat, és nem fogja megkapni szolgáltatásainkat és/vagy nem tudja engedélyezni a velünk való kapcsolattartást. Előfordulhat, hogy személyes adatainak megadása is szükséges lehet ahhoz, hogy szerződést tudjunk kötni Önnel és/vagy szolgáltatást tudjunk nyújtani Önnek. A sütik használatának módjáról és a sütikkel kapcsolatos preferenciák kezeléséről az alábbi Süti Nyilatkozat tartalmaz további információkat

    3. A Ön Személyes Adatainak Felhasználása és a Jogalapjai

    A személyes adatok általunk történő felhasználásának céljai és az ilyen adatkezelés jogalapjai a következők:

    • A Webhelyhez Való Hozzáférés Kezelése és Biztosítása

     Sütik, Eszközök és Webanalitikai Ddatok kezelését és az oldalhoz való hozzáférés biztosítása érdekében végezzük. Ezeket a személyes adatokat szükség esetén a CBRE vagy más harmadik felek mindenek felett álló üzleti érdeke alapján kezeljük, hogy hozzáférést biztosítsunk Önnek vagy munkáltatójának a Weboldalhoz, amelyet marketing és egyéb üzleti célokból tartunk fenn, vagy az Ön hozzájárulása alapján (ha a törvény előírja).

    • Az Álláspályázatával Kapcsolatos Kommunikáció, valamint a Nyitott Pozíciókra Való Alkalmasság és Képesítések Meghatározása Céljából

     We process your Cookie, Device and Web Analytics Data to manage and provide you with access to the Site. Ezeket a személyes adatokat szükség esetén szerződéskötés előtti célokból kezeljük (pl. hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk a potenciális munkaviszony létesítése előtt), a CBRE egyéb felülbíráló jogos üzleti érdekei miatt és/vagy az Ön beleegyezése alapján (ha a törvény előírja).

    • Az Alkalmazott Beléptetési Folyamatának Lebonyolítása és Kezelése Céljából

     Munkavállalói Beléptetési Adatait annak érdekében kezeljük, hogy végrehajtsuk és kezeljük az alkalmazottak beléptetési folyamatát, ha felajánlunk és Ön elfogadja a velünk való munkaviszonyt. Ezeket a személyes adatokat akkor kezeljük, ha az szükséges az Önnel való munkaviszony vagy szerződéses jogviszony kialakításához, és ezeket az adatokat továbbítjuk a személyi aktájába nyilvántartási célokból. Személyes adatait szükség esetén kezeljük a CBRE jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, beleértve a nyilvántartások vezetését, szerződéskötés előtti célokból (pl. az Ön kérésére a potenciális munkaviszony létesítése előtt tett lépések megtétele érdekében), a CBRE egyéb felülbíráló jogos üzleti érdekei miatt és/vagy az Ön hozzájárulása alapján (ha a törvény előírja).

    • Üzleti Tranzakció és Szakmai Kapcsolat Önnel Való Fenntartása Céljából

     Kapcsolattartási Adatait és Szakmai Kapcsolati Adatait üzleti tranzakciók lebonyolítása és az Önnel vagy munkáltatójával való szakmai kapcsolat fenntartása érdekében kezeljük. Ezeket a személyes adatokat szükség esetén az Önnel kötött szerződés megkötése előtti lépések megtétele érdekében kezeljük (az Ön kérésére), a CBRE vagy más harmadik felek felülmúlhatatlan üzleti érdekei érdekében, például az ilyen kérelmezett szolgáltatások nyújtása érdekében, vagy az Ön hozzájárulása alapján (ha a törvény előírja).

    • Az Ön Számára Releváns Marketing Biztosítása Céljából

     Kapcsolatfelvételi Adatait, Regisztrációs Adatait, Marketingadatait és Harmadik Fél Hirdetési Műszaki Adatait, valamint Sütijét, Eszközét és Webanalitikai Adatait annak érdekében kezeljük, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel a szolgáltatásokkal, ajánlatokkal, eseményekkel és hírlevelekkel kapcsolatban, amelyek iránt Ön kifejezte érdeklődését, vagy hasonló ajánlatokkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban (beleértve a harmadik feleket, például üzleti partnereket), valamint hogy jobban megcélozzuk hirdetéseinket, és olyan releváns ajánlatokat nyújtsunk, amelyekről úgy gondoljuk, hogy Önt érdekelnék. Ezeket a személyes adatokat szükség esetén a CBRE vagy más harmadik felek (például az Ön munkáltatója vagy üzleti partnerei) elsőbbséget élvező üzleti érdekei alapján kezeljük annak érdekében, hogy tájékoztassa Önt és ügyfeleinket legfrissebb híreinkről, termékeinkről és szolgáltatásainkról, és hogy jobban megcélozzuk hirdetéseinket Önnel szemben, vagy az Ön beleegyezése alapján (ha a törvény előírja).


    • A CBRE Márkaismertségének Fenntartása és Kezelése céljából – Közösségi Média

     Közösségi Média Adatait a CBRE márkahírnevének megőrzése érdekében kezeljük a CBRE által működtetett és harmadik fél közösségi médiaoldalain való jelenlétünk révén, ideértve a szakmai interakciókat is, amikor Ön kapcsolatba lép a közösségi média csatornáinkkal. Ezeket a személyes adatokat szükség esetén a CBRE elsőbbséget élvező jogos üzleti érdekei alapján kezeljük (az alábbiakban részletesebben leírva) és/vagy az Ön hozzájárulása alapján (ha a jogszabályok előírják).


    • Üzleti Tevékenységünk Működtetése, Értékelése és Fejlesztése Céljából

     Az Ön Marketing Adatait, Szakmai Kapcsolati Adatit, valamint Süti, Eszköz és Web Analitikai Adatait az üzleti tevékenységünk működtetése, értékelése és fejlesztése (beleértve az új termékek és szolgáltatások kifejlesztését; a kommunikáció irányítását; a hirdetések hatékonyságának meghatározását és azok optimalizálását; termékeink, szolgáltatásaink elemzését, szolgáltatásainkat, weboldalainkat, mobil alkalmazásaink és egyéb digitális eszközeink elemzését; webhelyeink, mobil alkalmazásaink és egyéb digitális eszközeink használatának megkönnyítését) céljából kezeljük). Ezeket a személyes adatokat szükség esetén a CBRE elsőbbséget élvező jogos üzleti érdekei alapján kezeljük az üzletünk működtetése és fejlesztése céljából és az Ön hozzájárulása alapján (ha a jogszabályok előírják).


    • Jogi Kötelezettségek Teljesítése, Valamint Jogi Igények Előterjesztése, Érvényesítése vagy Védelme Céljából

     Törvényes jogaink előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, a személyes adatok közlésére vonatkozó jogszerű kormányzati kérések teljesítése, illetve a jogi kötelezettségeknek való egyéb megfelelés érdekében az Önről gyűjtött személyes adatok bármelyikét felhasználjuk, ha jogilag ez megengedett. Ezeket a személyes adatokat szükség esetén a CBRE jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez kezeljük, vagy a CBRE felülmúló jogos üzleti érdekei alapján jogi igények érvényesítéséhez és védelméhez, vagy az Ön hozzájárulása alapján (ha a törvény előírja).
     Ha Ön tiltakozni kíván adatainak általunk ezen egyéb módon történő felhasználása ellen, ezt megteheti e-mailben a [email protected].

   4. Személyes Adatainak Megosztása

   Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok értelmében jogszerűen megtehetjük, az általunk gyűjtött személyes adatok megoszthatók és kezelhetők a következő címzetti kategóriákkal, amelyek közül néhány olyan országban található, amely nem biztosít olyan megfelelő szintű adatvédelmet és védelmi jogokat, mint az Ön lakóhelye szerinti ország, a fenti Az Ön Adatainak Felhasználási Módjai és Jogalapjai, pontban meghatározottak szerint.  A CBRE megfelelő óvintézkedéseket alkalmaz a személyes adatok belső megosztására vonatkozóan. További információkért lásd az alábbi Nemzetközi adattovábbítások pontot.  

   • Belsőleg más CBRE szervezetekkel

    A CBRE egy globális vállalat, és az általunk gyűjtött, illetve Ön által megadott személyes adatok megoszthatók és kezelhetők a CBRE szervezetekkel a fenti Az Ön Adatainak Felhasználási Módjai és Jogalapjai, pontban meghatározott célok érdekében.  Személyes adatait például belsőleg is megoszthatjuk az alábbiakkal:

    • egy másik CBRE szervezettel, amely jobban alkalmaz Ön kéréseire válaszolni,

    • egy másik CBRE szervezet által alkalmazott döntéshozóval, vagy

    • egy másik CBRE szervezet alkalmazásában álló webhelyadminisztrátorokkal (amelyeket egyes joghatóságokban adatfeldolgozónak nevezünk), akik bizonyos személyes adatokat kezelnek az Ön hozzáférésének kezelése, fenntartása és a Weboldal funkcióinak javítása érdekében. 

    A potenciálisan releváns CBRE szervezeteket az 1. melléklet.


   • Harmadik Felekkel

    A potenciálisan releváns harmadik felek közé tartoznak a következők:

    • Szolgáltatók akik segítséget nyújtanak számunkra az IT-ban, kiberbiztonságban, és adattárhely-szolgáltatók, marketing-, reklám- és kommunikációs ügynökségek, süti analitikai szolgáltatók, online hirdetők, valamint a weboldaltesztelési/analitikai szolgáltatások szolgáltatói.

    • Harmadik féltől származó sütik olyan felek, akik sütik segítségével nyomon követhetik az Ön böngészési tevékenységét a Weboldalunkon, hogy érdeklődési köre alapján jelenítsenek meg hirdetéseket Önnek, amikor Ön az Interneten böngészik, vagy a közösségi médiát használja, valamint elemzési célokra használják azokat. Az alábbiakban található Süti Nyilatkozatban olvashatók további információk az érintett sütikről, ideértve az azokkal kapcsolatban adott hozzájárulás megadásának és visszavonásának módját. 

    • Szakértők és tanácsadók akik segítenek nekünk jogi, szabályozási és üzleti tevékenységeinkben, például jogi tanácsadók, megfelelőségi tanácsadók és üzleti auditorok.

    • Üzleti partnerek összeolvadás vagy értékesítés esetén, például ha a CBRE egy másik szervezettel összeolvad, illetve eszközeink vagy műveleteink átruházása esetén.

   • Jogilag Előírt Közzététel

    Szükségessé válhat az Ön személyes adatainak közzététele harmadik felek számára, például bíróság, peres felek, kormányzati szervek, és/vagy szabályozó hatóságok számára, ha ezt jogszabály írja elő, vagy bírósági eljárások vagy hasonló eljárások esetén, például egy bírósági határozat vagy idézésre adott válasz, vagy egyéb jogi kötelezettségre válaszul a hatóságok jogszerű kérelmei alapján, beleértve a nemzetbiztonsági vagy bűnüldöző szervek követelményeinek teljesítését, vagy különleges esetekben, amikor okkal feltételezhetjük, hogy a személyes adatok közlése szükséges ahhoz, hogy azonosítsunk, kapcsolatba léphessünk vagy keresetet indítsunk valakivel szemben, aki jogainkat vagy tulajdonunkat sértheti (akár szándékosan, akár nem szándékosan).
    A CBRE elkötelezte magát amellett, hogy nem teszi közzé az Ön személyes adatait nemzetközi bírósági végzésre, idézésre vagy más jogi kötelezettségre válaszul, kivéve, hacsak nem vagyunk arra jogilag kötelezve. A CBRE, Inc. különösen úgy ítélte meg és ítéli meg, hogy sem ő, sem az amerikai leányvállalatai nem tartoznak a CBRE US-nek átadott személyes adatok tárgyába, és azokat nem lehetnek az USA külföldi hírszerzési felügyeleti törvényének célpontjai (US Foreign Intelligence Surveillance Act, ("FISA") 702. szakasza alapján, mivel a CBRE US nem minősül elektronikus kommunikációs szolgáltatónak az Egyesült Államok 18 U.S.C. 2510. §-a szerint, sem pedig távoli számítástechnikai szolgáltatás nyújtójának 11-a, amely meghatározása szerint a 27.18 U.S.C. § 2711 §-a szerint.  Ennek eredményeként az amerikai hírszerző hatóságok nem adhatnak ki adatközzétételi igényt a FISA alapján a CBRE, Inc.-re vagy annak amerikai leányvállalataira vonatkozóan. Abban az esetben, ha a CBRE mégis kap egy adatok közzététele iránti megkeresést a FISA-tól, Átláthatósági Jelentést teszünk közzé a cbre.com-on és az EGT-weboldalainkon (lásd a Schrems II nyilatkozatunkat). A CBRE által az Egyesült Államokba továbbított minden személyes adat titkosítva van a továbbítás során.

   5. Nemzetközi adattovábbítások

   • Adatkezelés az Egyesült Államokban és más országokban

    Attól függően, hogy melyik CBRE egység a felelős CBRE egység (lásd az alábbi 1 Mellékletet) és kik a címzettek (lásd a Személyes Adatok Megosztása   című részt fentebb), az Ön személyes Adatait feldolgozhatják és tárolhatják az eredeti adatgyűjtés országától eltérő országokban, beleértve olyan országokat is, amelyek kevésbé szigorú adatvédelmi jogszabályokkal rendelkeznek, mint abban az országban, ahol Ön eredetileg megadta az adatokat, vagy ahol az Ön adatait eredetileg gyűjtötték.

    Nemzetközi adattovábbítás esetén az összes alkalmazandó adatvédelmi jogszabály előírásainak megfelelően védjük az Ön személyes adatait.

    Ha Ön nem az Egyesült Államok joghatóságához tartozó területen tartózkodik, a személyes adatok továbbítása a Amerikai Egyesült Államokban található CBRE Inc számára az Ön által kért információ biztosítása és/vagy az igényelt szolgáltatás elvégzése érdekében válik szükségessé. A jogszabályok által megengedett mértékben az Ön információ- és/vagy szolgáltatáskérése egyben a határokon átnyúló adattovábbításhoz adott beleegyezését is jelenti

   • Az EGT-ből és az Egyesült Királyságból az EGT-n kívülre irányuló adattovábbítás

    A CBRE által az Európai Gazdasági Térségből ("EEA") vagy az Egyesült Királyságból az EGT-n kívüli joghatóságokban lakó címzettek irányában kezdeményezett nemzetközi adattovábbítások tekintetében,


    • egyes címzettek olyan országokban találhatók, amelyek az EU (vagy adott esetben az Egyesült Királyság) jogszabályai alapján megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak. Ezek az adattovábbítások ezért nem igényelnek további óvintézkedéseket az EU (vagy adott esetben az Egyesült Királyság) adatvédelmi jogszabályai alapján.

    • más címzettek olyan országokban találhatók, amelyek nem biztosítják az EU vagy az Egyesült Királyság jogszabályai szerinti megfelelő szintű adatvédelmet, mint például az Egyesült Államok, és ha azt jogszabály írja elő, megfelelő óvintézkedéseket, például az EU Általános Szerződési Feltételeit használjuk, és/vagy a címzett kötelező erejű vállalati szabályaira támaszkodunk, vagy megfelelő derogációt alkalmazunk.  Adott esetben kiegészítő technikai és szerződéses óvintézkedéseket alkalmazunk. Az alkalmazandó jogszabályok alapján Ön jogosult arra, hogy további információkat kérjen ezen megfelelő óvintézkedésekről (lásd az alábbi Kapcsolatfelvétel Velünk című pontot).

    Amint azt fentebb is említettük (lásd: Jogilag előírt közlés), a CBRE, Inc. azt vizsgálta meg és azon az állásponton van, úgy értékelte és ítélte meg, hogy az USA hatóságai nem bocsáthatnak ki jogszerű közzétételi kérelmet a személyes adatokra vonatkozóan a FISA 702 alapján a CBRE, Inc. vagy annak egyesült államokbeli leányvállalatai vonatkozásában. A CBRE által az Egyesült Államokba továbbított minden személyes adat titkosítva van a továbbítás során. 


   • Adatvédelmi Pajzs szerinti tanúsítás

    A CBRE US (meghatározását lásd alább) az EU-USA és a Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs HR és nem HR adatokra hitelesítve. Mindazonáltal, az Európai Unió Bírósága (C-311/18, más néven "Schrems II"), által 2020. július 16-án hozott döntésnek megfelelően a CBRE US nem támaszkodik többé az EU-USA és Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs Tanúsítványokra, mint az EGT-ből vagy Svájcból az Egyesült Államokba történő nemzetközi adattovábbítás jogalapjaként szolgáló jogalapra. A CBRE USA továbbra is betartja az EU-USA és a Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs elveit minden olyan személyes adat tekintetében, amelyet 2020. július 16. előtt kerültek továbbíttásra az Egyesült Államokba.

    Emellett, mivel még mindig rendelkezünk az EU-USA és Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs tanúsítvánnyal, kötelesek vagyunk tájékoztatást nyújtani az Adatvédelmi Pajzsról, amelyet a jelen Nyilatkozat további részében talál.

    A CBRE US leányvállalatai megfelelnek az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által megállapított EU-USA Adatvédelmi Pajzs Keretrendszernek azon személyes adatok tekintetében, az Európai Gazdasági Térségben és/vagy az Egyesült Királyságban és/vagy Svájcban működő leányvállalatai vagy vállalati ügyfelei gyűjtenek be és továbbítanak a CBRE, Inc. és annak kizárólagos tulajdonú USA-beli leányvállalatai részére, amelyek többek között a következők: CBRE Global Investors LLC, CBRE GWS Puerto Rico Inc., CBRE Clarion Securities LLC, CBRE Security Services, Inc., CBRE Heery Inc., CBRE HMF, Inc., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., CBRE Technical Services, LLC, CBRE Hana Operations, LLC, Forum Analytics, LLC and Trammell Crow Company LLC in the United States (“CBRE US”). A jelen Nyilatkozat kiegészíti azokat az adatvédelmi nyilatkozatokat, amelyeket az ügyfelek és az ügyfél kapcsolattartók már megkaphattak. A CBRE tanúsította a Kereskedelmi Minisztérium irányában, hogy betartja az Adatvédelmi Pajzs alapelveit az értesítésre, a választásra, a továbbításért való elszámoltathatóságra, a biztonságra, az adatok integritására és a célok korlátozására, a hozzáférésre, a visszakeresésre, az érvényesítésre és a felelősségre vonatkozóan. Ha szeretne többet megtudni az Adatvédelmi Pajzs programról, és amennyiben szeretné megtekinteni tanúsítványunkat, látogasson el a https://www.privacyshield.gov/ oldalra. A CBRE a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság vizsgálati végrehajtási hatásköre alá tartozik, mivel az vonatkozik az Adatvédelmi Pajzs előírásainak való megfelelésre.


    Adatvédelmi Pajzzsal kapcsolatos független panaszrendezés:


    Az EU-USA és Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs alapelvek betartásával a CBRE elkötelezett az Ön személyes adatai gyűjtésével vagy felhasználásával kapcsolatos panaszok megoldása iránt. Az EU-ban, az Egyesült Királyságban és Svájcban élő magánszemélyek Adatvédelmi Pajzs szabályzatunkkal kapcsolatos kérdéseire vagy panaszaira vonatkozóan, elsőként a CBRE-vel vegyék fel a kapcsolatot a következő címen: [email protected].
    A CBRE vállalta továbbá, hogy az Adatvédelmi Pajzzsal kapcsolatos, megoldatlan panaszokat a JAMS, az Egyesült Államokban működő alternatív vitarendezési szolgáltató felé továbbítja. Ha nem kapja meg tőlünk időben a panaszára vonatkozó visszaigazolást, illetve ha nem elégedett azzal, ahogyan panaszát kezeltük, kérjük, lépjen kapcsolatba vagy keresse fel a https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield webhelyet további információkért, illetve panasz benyújtása céljából. A JAMS szolgáltatásai ingyenesek az Ön számra. Önnek bizonyos feltételek mellett lehetősége van kötelező érvényű választottbírósági eljárás kezdeményezni az Adatvédelmi Pajzs megfelelésre vonatkozó, a JAMS által nem megoldott panaszok miatt. A kötelező érvényű, választottbírósági eljárással kapcsolatos további információkért látogasson el a : https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.


    Előfordulhat, hogy a CBRE US-nek a hatóságok jogszerű kéréseire reagálva kell felfednie a személyes adatokat, beleértve a nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési követelményeket is, és ezáltal, ahogy azt a fentiekben található Harmadik Felek, akikkel Megosztjuk az Ön Személyes Adatait, című pont részletez, továbbíthatja a személyes adatokat harmadik feleknek. Azonban a fenti Jogi Közzétételben és a CBRE belső Rendészeti Válaszadási Irányelvével összhangban közöltek szerint a CBRE elkötelezett amellett, hogy ilyen körülmények között ne adja ki az Ön személyes adatait, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi. Azt is vegye figyelembe, hogy a CBRE, Inc. felmérte és úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Államok nemzeti biztonsági hatóságai nem adhatnak ki adatközzétételi igényt a FISA alapján a CBRE US-re vonatkozóan. További részletekért tekintse meg a fenti Jogilag Kötelező Közzététel című részt.
    Amennyiben a CBRE US személyes adatokat ad át harmadik fél ügynökei/szolgáltatói számára, például IT támogató szolgáltatóknak, a CBRE US továbbra is felelősséggel tartozik a CBRE nevében személyes adatokat feldolgozó harmadik fél ügynökeiért/szolgáltatói ért az adatvédelmi pajzs alapelvei szerint, kivéve, ha a CBRE bizonyítja, hogy a CBRE nem felelős a kár bekövetkezéséért felelős eseményért.


    Adatvédelmi Pajzzsal kapcsolatos független panaszrendezés:


     

    Az EU-USA és Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs alapelvek betartásával a CBRE elkötelezett az Ön személyes adatai gyűjtésével vagy felhasználásával kapcsolatos panaszok megoldása iránt. Az EU-ban, az Egyesült Királyságban és Svájcban élő magánszemélyek Adatvédelmi Pajzs szabályzatunkkal kapcsolatos kérdéseire vagy panaszaira vonatkozóan, elsőként a CBRE-vel vegyék fel a kapcsolatot a következő címen: [email protected].

    A CBRE vállalta továbbá, hogy az Adatvédelmi Pajzzsal kapcsolatos, megoldatlan panaszokat a JAMS, az Egyesült Államokban működő alternatív vitarendezési szolgáltató felé továbbítja. Ha nem kapja meg tőlünk időben a panaszára vonatkozó visszaigazolást, illetve ha nem elégedett azzal, ahogyan panaszát kezeltük, kérjük, lépjen kapcsolatba vagy keresse fel a https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield webhelyet további információkért, illetve panasz benyújtása céljából. A JAMS szolgáltatásai ingyenesek az Ön számra. Önnek bizonyos feltételek mellett lehetősége van kötelező érvényű választottbírósági eljárás kezdeményezni az Adatvédelmi Pajzs megfelelésre vonatkozó, a JAMS által nem megoldott panaszok miatt. A kötelező érvényű, választottbírósági eljárással kapcsolatos további információkért látogasson el a: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

    


   6. Hogyan gondoskodunk a Személyes adatai biztonságáról


   Megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az Önnel kapcsolatban gyűjtött és kezelt személyes adatok elvesztésével, jogosulatlan módosításával vagy közzétételével szembeni védelem érdekében. Az Ön által megadott adatok továbbítás közben és nyugalmi helyzetben is titkosítva vannak. Szerepköralapú hozzáférés-ellenőrzéseket alkalmazunk, hogy a személyes adataihoz való hozzáférést a szigorúan szükséges ismeretek szerint korlátozzuk, összhangban azokkal a célokkal, amelyek miatt ezeket az adatokat gyűjtöttük. A hálózatunkhoz való jogosulatlan hozzáférés elleni védelem érdekében rosszindulatú szoftverek elleni és behatolásjelző rendszereket használunk, és rendelkezünk egy incidensreagálási tervvel, hogy gyorsan reagáljunk a személyes adatok kiszivárgásának vagy megsértésének gyanúja esetén.

   Ha az Ön személyes adatait megosztjuk a szolgáltatóinkkal, akkor már felmértük azt, hogy technikai és szervezési intézkedéseik megfelelő szintű biztonságot nyújtanak.

   7. Mennyi ideig tároljuk személyes adatait:


   Az általunk gyűjtött személyes adatokat kizárólag addig őrizzük meg, ameddig az szükséges az adatgyűjtés céljából, valamint amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik. Lépéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a továbbiakban már nincs szükségünk a személyes adatok felhasználására, eltávolítjuk azokat rendszereinkből és nyilvántartásainkból, és/vagy lépéseket teszünk azok névtelenítése érdekében, hogy azok alapján ne lehessen Önt a továbbiakban azonosítani (kivéve, ha adatait a jogi vagy szabályozási kötelezettségeink teljesítése érdekében kell megőriznünk).


   8. Az Ön adatvédelmi jogai

     a. Marketingkommunikáció - Leiratkozási és Tiltakozási Jogok


     Amikor regisztrál ezen a Weboldalon, megkérhetjük, hogy válassza ki, szeretne-e a CBRE Group-tól e-maileket és elektronikus kommunikációt kapni, például ajánlatokat, híreket, jelentéseket és egyéb promóciós közleményeket. Ön bármikor visszavonhatja az ilyen kommunikáció fogadására vonatkozó hozzájárulását vagy letilthatja azt, ha felveszi a kapcsolatot a CBRE Group-al az alábbiakban leírtak szerint, vagy ha követi a tőlünk kapott marketing elektronikus kommunikáció szövegében található letiltási vagy leiratkozási utasításokat.
     Továbbá, amennyiben személyes adatait marketing célokból az Ön jogos érdekeinknek való megfelelés céljából dolgozzuk fel, Ön tiltakozhat az ilyen jellegű feldolgozás ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben az ilyen feldolgozás ellen tiltakozik, az befolyásolhatja a jelen nyilatkozaban felsorolt feladataink teljesítését.

     b. Elérhetőségek – Marketingkommunikáció

     Függetlenül attól a CBRE szervezettől, amely az Ön személyes adatainak feldolgozásáért és a marketing kommunikációért felelős, Ön központilag is kapcsolatba léphet velünk az alábbiak szerint, és gondoskodunk arról, hogy a felelős CBRE szervezet megkapja az Ön marketingkommunikációval kapcsolatos kérelmét, és azonnal végrehajtja azt:
     (i) e-mailt küldhet nekünk a [email protected], címre, mellékelve az Ön által kapott e-mail másolatát, és a „Remove” (azaz „Eltávolítás”) utasítást megadva az e-mail tárgysorában.

      • Ha Ön Európában, a Közel-Keleten vagy Afrikában, lakik, akkor a [email protected], címre is küldhet nekünk e-mailt, mellékelve az Ön által kapott e-mail másolatát és a „Remove” (azaz „Eltávolítás”) utasítást megadva az e-mail tárgysorában


      • Ha Ön Ázsia területén vagy a Csendes-óceáni térségben, él, akkor a [email protected], címre is küldhet nekünk e-mailt, mellékelve az Ön által kapott e-mail másolatát, és a „Remove” (azaz „Eltávolítás”) utasítást megadva az e-mail tárgysorában

     (ii) by telefonon, a +1 877 227 3330 as számon, vagy by faxon, a +1 212 618 7085--ös faxszámon,

     (iii) by postán, CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, címen, Címzett: Global Director, Data Privacy
     Ha úgy dönt, hogy nem kíván hírleveleket, illetve promóciós és marketing célú levelezést kapni, az nem befolyásolja az egyéb feldolgozási tevékenységeket, amelyek az alkalmazandó jogszabályok szerint továbbra is engedélyezettek, például tranzakciós kommunikáció biztosítását.


     c. Személyes adatokhoz való hozzáférés kérése és egyéb jogok

     Az Ön országának jogi szabályozásától és az Önre vonatkozó alkalmazandó jogszabályoktól függően Önt az alábbiakban felsorolt jogok közül az összes vagy néhány jog illetheti meg, és bármely ilyen jog gyakorlása érdekében kérelmet nyújthat be az Érintetti jogok portálján keresztül, vagy ha megkeres minket a [email protected]e-mail címen.  Függetlenül attól, hogy melyik CBRE szervezet felel az Ön személyes adatainak kezeléséért, Ön használhatja ezeket a központosított elérhetőségeket, és a CBRE gondoskodik arról, hogy a felelős CBRE szervezet megkapja az Ön kérelmét, és azt az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően haladéktalanul kezelje. A CBRE átfogóan válaszol a kérelmére, még akkor is, ha Ön nem azonosítja azt a CBRE szervezetet, amellyel szemben Ön a kérelmet benyújtotta. 


     • Hozzáférési jog: Jogosult lehet arra, hogy megerősítést kérjen a CBRE-től arról, hogy kezelik-e a személyes adatait, és adott esetben hozzáférést kérjen a személyes adataihoz. Jogosult lehet arra, hogy másolatot kérjen az adatkezeléssel érintett személyes adatairól. Az Ön által kért további másolatok esetében a CBRE az adminisztratív költségek alapján észszerű díjat számíthat fel. 


     • Helyesbítéshez való jog: Jogosult lehet arra, hogy a CBRE-től az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérje.


     • A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog): Önnek jogában állhat kérni, hogy töröljük személyes adatait, amely esetben a CBRE-nek eleget kell tennie.


     • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Jogosult lehet arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását.  


     • Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult lehet arra, hogy a CBRE-nek megadott személyes adatait tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult lehet arra, hogy ezeket a személyes adatokat más szervezet számára akadály nélkül továbbíttassa.

     • A hozzájárulás visszavonásához való jog: Ha Ön hozzájárult bármely személyes adat kezelésével kapcsolatos tevékenységhez, akkor Ön jogosult ezt a hozzájárulást a jövőre nézve bármikor visszavonni. Az ilyen visszavonás nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. Ez a hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog különösen vonatkozik a marketing és profilalkotási célok tekintetében adott hozzájárulásokra, ha voltak ilyenek.


     • Tiltakozáshoz való jog: Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai CBRE általi kezelése ellen, és a CBRE kötelezhető arra, hogy ne kezelje tovább az Ön személyes adatait, kivéve, ha a CBRE bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  A tiltakozáshoz való jog különösen nem áll fenn, ha személyes adatainak kezelése a szerződés megkötése előtti lépések megtételéhez vagy egy már megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

     • Tájékoztatáshoz való jog a hozzájárulás visszatartásának lehetőségéről valamint ennek következményeiről.

     • Tájékoztatáshoz való jog az olyan harmadik felekkel kapcsolatban, akikkel megosztottuk az Ön adatait.


     • Panasz benyújtásának joga az illetékes adatvédelmi hatóságnál az Ön országában vagy abban az országban, ahol a felelős CBRE szervezet található, különösen az automatizált döntéshozatal eredménye tekintetében.  Az Európai Unió adatvédelmi hatóságainak listája elérhető az Európai Adatvédelmi Testületnél.  Brazíliában az illetékes adatvédelmi hatóság az Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

     d. Brazília

     Az alkalmazandó jogszabályok által biztosított egyéb jogokon túl, a Brazíliában gyűjtött és kezelt személyes adatok tekintetében Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a kizárólag az Ön érdekeit érintő személyes adatok automatizált kezelése alapján hozott döntések felülvizsgálatát, beleértve a személyes, szakmai, fogyasztási és hitelprofilok, illetve személyiségük aspektusainak meghatározását célzó döntéseket is.

     e. Kína

     Az alkalmazandó jogszabályok által biztosított egyéb jogokon túl, a Kínában gyűjtött és kezelt személyes adatok tekintetében Ön jogosult lehet arra, hogy törölje egy alkalmazás felhasználójakénti regisztrációját és megszüntesse az online fiókjait.

      

   9. A jelen Nyilatkozat módosításai

   Vállalatunk egy gyorsan fejlődő, globális üzleti vállalkozás. A jelen Nyilatkozatot folyamatosan felülvizsgáljuk az új technológiák és szolgáltatások, üzleti gyakorlatok és ügyfeleink igényei fényében, és azt szükség szerint időről időre módosítjuk. Amennyiben lényeges módosításokat teszünk a jelen Nyilatkozatban, azokat itt tesszük közzé, és amennyiben jelentős változtatásokról van szó, kifejezetten jól látható helyen tesszük közzé az erre vonatkozó értesítést (bizonyos szolgáltatások esetében ideértve a Nyilatkozat módosításait tartalmazó e-mailes értesítést küldünk).Szükség esetén megszerezzük az Ön hozzájárulását.

   10. EU-s és Egyesült Királyságbeli GDPR Képviselő

   Kijelöltünk egy képviselőt az EGT-n és az Egyesült Királyságon kívül található, felelős CBRE szervezetek számára, aki az EU általános adatvédelmi rendeletének és az Egyesült Királyság adatvédelmi jogszabályainak hatálya alá tartozó személyes adatait kezeli. A képviselők elérhetőségei a következők:
   Képviselő az EU-ban (GDPR 27. cikk)

   CBRE GmbH, Isartorpl. 1, 80331 München, Németország
   Kérdés esetén írjon a [email protected]címre. 

   Képviselő az Egyesült Királyságban (az Egyesült Királyság GDPR 27. cikke)

   CBRE Limited, Henrietta House; Henrietta Place; London; W1G 0NB
   Kérdés esetén írjon a [email protected]címre.

   11. Adatvédelmi tisztviselők

   A helyi jogszabályok értelmében, németországi, franciországi, EU-s (“Németországon és Franciaországon kívül”) és Egyesült Királyságbeli leányvállalataink esetében adatvédelmi tisztviselőket jelöltünk ki. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a személyes adatokra vonatkozó szabályzatunkat vagy gyakorlatainkat illetően, az alábbi elérhetőségeink segítségével kapcsolatba léphet a megfelelő adatvédelmi tisztviselővel:

   GDPR és az Egyesült Királyság GDPR

   Németország:  CBRE GmbH, CBRE PREUSS VALTEQ GmbH és CBRE Capital Advisor GmbH

   [email protected]

   Németország:  CBRE Global Investors Germany GmbH

   [email protected]

   Németország:  CBRE GWS Industrial Services GmbH and CBRE GWS IFM Industrie GmbH

   [email protected]

   Franciaország

   [email protected]

   Egyesült Királyság

   [email protected]

   EU (kivéve Franciaország és Németország)

   [email protected]

   Brazília LGPD

   Brazília

   [email protected]

    

  C. Kaliforniai fogyasztói adatvédelmi szabályzat

  Ha Ön Kalifornia állam lakosa (“Fogyasztó”), a CBRE Kaliforniai Fogyasztói Adatvédelmi Nyilatkozata (“Kaliforniai Nyilatkozat”) kiegészíti a jelen Nyilatkozatban megadott információkat, és tartalmazza az Ön adatvédelmi jogaira és azok gyakorlására vonatkozó tájékoztatást.  A Kaliforniai Nyilatkozat kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Kalifornia állam lakosaitól gyűjtöttünk a kaliforniai szabályzat utolsó frissítésének dátumát megelőző tizenkét (12) hónapban

   

  D. Süti Nyilatkozat – Automatikus Adatgyűjtés

  Weboldalunkon sütiket és hasonló technológiákat használunk, és a süti-preferencia központunk lehetővé teszi, hogy korlátozzuk a sütik általunk történő használatát, a Szükséges Sütik kivételével.

  Mi az a süti

  A süti egy kis szöveges fájl, amelyet egy weboldal tárol az Ön személyi számítógépén, telefonján vagy más eszközén, és amely információval szolgál az adott webhelyen Ön által végzett navigációról. A sütik különböző célokat szolgálnak például lehetővé teszik az oldalak közötti hatékony navigálást, a preferenciák megjegyzését, a Weboldalunk használatának elemzését, mely általában javítja a felhasználói élményt, és ezzel biztosítva hogy az online megjelenő reklámok relevánsabbak és jobban megfelelnek az Ön érdeklődésének. A süti tartalmazza a kiszolgáló nevét, ahonnan származik, a süti lejáratát, egy értéket – általában véletlenszerűen generált egyedi számot, valamint a Weboldal használatára vonatkozó egyéb adatokat. Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoktól függően az ilyen információk és adatok személyes adatoknak minősülhetnek.

  Az Általunk Használt Sütik

  Hogyan Használjuk Mi a Sütiket

  Böngésző munkamenet-sütiket használunk, amelyek olyan ideiglenes sütik, amelyek törlődnek az eszköz memóriájából, amikor bezárja az internet-böngészőjét vagy kikapcsolja a számítógépét, valamint tartós sütiket, amelyek az eszközén maradnak a lejáratukig, hacsak nem törli őket még ez előtt. A weboldalunkon található sütiket három kategóriába soroljuk.

  • Szükséges Sütik: Ezek a sütik a webhely alapvető funkciói működésének lehetővé tételéhez szükségesek, például hogy azonosítsuk Önt mint érvényes felhasználót, annak biztosítása érdekében, hogy senki más ne tudjon egyidejűleg bejelentkezni az Ön fiókjával egy másik számítógépről, valamint hogy jobban ki tudjuk szolgálni Önt az Ön regisztrációs preferenciái alapján. Ezeket a sütiket arra is felhasználhatjuk, hogy emlékezzünk és tiszteletben tartsuk az Ön süti-preferenciáit, melyeket a süti-preferenciák központunkon keresztül állított be.

    

  • Funkcionális sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük a Weboldal Ön általi használatát, a teljesítményünk felmérése és javítása érdekében. Emellett jobb ügyfél-élmény nyújtására is használhatók ezen a Weboldalon. Például információt nyújt nekünk a Weboldalunk használatáról, és könnyebbé teszi az általunk nyújtott promóciókat vagy felméréseket.

    

  • Reklám sütik: Ezek a sütik felhasználhatók az adatok hirdetőkkel való megosztására, hogy a látott hirdetések relevánsabbak legyenek az Ön számára, lehetővé teszik az Ön számára, hogy bizonyos oldalakat megosszon a közösségi hálózatokkal, vagy megjegyzéseket tegyen közzé a Weboldalunkon.

  Az Általunk Használt Sütik Típusa

  Az Oldalunkon használt sütikre vonatkozó részleteket a Weboldalunk gombján található „Sütibeállítások” hivatkozáson keresztül elérhető süti-preferenciák között találja. Kérjük, kattintson a „Részletes beállítások” gombra a funkcionális sütikre és hirdetési sütikre vonatkozó szakaszokban.

  Hozzájárulási Követelmények

  Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoktól függően csak funkcionális sütiket és hirdetési sütiket helyezhetünk el és használhatunk, ha hozzájárulását a süti bannerünkön keresztül adta meg. Weboldalunkon található süti-preferencia központunk lehetővé teszi, hogy további döntéseket hozzon és/vagy visszavonja a sütik használatára vonatkozó hozzájárulását (a Szükséges Sütik kivételével).


  Teljesítménykövetés Hasonló Nyomkövető Technológiákkal

  Néha teljesítménykövető technológiákat használunk, például webjelzőket, pixeleket és címkéket a marketing e-mailjeinkben vagy a weboldalunkon, vagy harmadik felek weboldalain megjelenített hirdetésekben. Ezeket a teljesítménykövető technológiákat mi vagy harmadik felek biztosíthatátk, és segítenek nyomon követni, hogy az e-mail címzettje teljesített-e egy eseményt, például feliratkozott-e egy ingyenes próbaverzióra, vagy rákattintott-e a hirdetésre. A marketing e-mailjeinkben és a weboldalunkon vagy harmadik felek weboldalain használt teljesítménykövetési technológiákról további információk a „Sütibeállítások” hivatkozáson keresztül érhetők el a Weboldalunk gombján.   Kérjük, kattintson a „Részletes beállítások” gombra a funkcionális sütikre és hirdetési sütikre vonatkozó szakaszokban.

  A Süti-Preferenciáinak Kezelése

  Süti-Preferencia Központ:

  Weboldalunkon található süti-preferencia központunk lehetővé teszi, hogy döntéseket hozzon a sütik használatára vonatkozó hozzájárulását (a Szükséges Sütik kivételével). Ha a süti-preferencia központunkat mobileszközön használja, akkor eszköze hirdetési azonosítóját kezeljük annak érdekében kezeljük, hogy tiszteletben tartsuk választásait a sütibeállítási központunkon keresztül. Ha Ön a sütikre vonatkozó sütipreferencia-központunkban választ (pl. ha elutasít egy bizonyos sütit), az állandó sütiket a sütipreferencia-központunkban felsorolt hirdetési hálózatok állítják be az Ön preferenciáinak tiszteletben tartása érdekében.
  Ha törli a sütiket a böngésző beállításaiban, akkor ezzel eltávolítja az összes sütit, beleértve a sütik letiltására szolgáló sütiket is, ezzel tiszteletben tartjuk a süti-preferencia központunkban megadott beállításait. A beállítások visszaállításához újra be kell lépnie a süti-preferencia központba. Továbbá, ha Ön az EGT térségben vagy Brazíliában tartózkodik, akkor a Weboldalon a sütik szalagcíme is megjelenik, hogy szükség esetén újból beleegyezhessen a sütik használatába.

  Nyomon Követés Mellőzése

  Jelenleg nem válaszolunk a böngészője „Nyomon követés mellőzése” jelzéseire. A követési technológiák használatát inkább a Süti preferenciakezelő segítségével lehet ellenőrizni.

  A sütik további használatának letiltása és megakadályozása

  A sütik korlátozásán kívül a süti-preferencia központban böngészőjén keresztül bármikor korlátozhatja, blokkolhatja vagy törölheti a sütiket a jelen Weboldaon a böngészője konfigurációjának megváltoztatásával. Megtudhatja, hogyan kell ezt csinálni, illetve további információkat találhat a sütikről a következő címen: www.allaboutcookies.org. Ezenkívül – bár minden böngésző különböző beállításokkal és konfigurációkkal rendelkezik –, a sütik beállításait általában a böngészője „Beállítások” vagy az „Eszközök” menüjében lehet módosítani. A böngészője „Súgó” menüjében további információkat találhat. Ne feledje azonban, hogy a Szükséges sütik törlése vagy letiltása azt okozza, hogy a Weboldal nem fog megfelelően működni.

  Elérhetőségek

  Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, ha kérdése vagy aggálya merül fel a jelen Nyilatkozattal kapcsolatban, kérdése vagy problémája merül fel a Webhely használatával kapcsolatban, vagy szeretné kizárni személyes adatainak közvetlen marketing célokra történő felhasználását. Szokásos üzleti gyakorlatunk az, hogy a Webhelyünk látogatóitól kapott bármilyen kommunikációt megőrzünk annak érdekében, hogy mindenkit jobban ki tudjunk szolgálni.
  Felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben a következő címen: [email protected], vagy levélben a következő címen: 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Címzett: Global Director, Data Privacy.
  Kérdéseivel és aggályaival kapcsolatban e-mailben felvehetjük Önnel a kapcsolatot. Ha azt szeretné, hogy más módon vegyük fel Önnel a kapcsolatot, kérjük, tudassa velünk, és kérését, ha az lehetséges és megfelelő, teljesíteni fogjuk.

  Európa, a Közel-Kelet vagy Afrika területén élő webhely látogatók

  Ha Ön Európa, a Közel-Kelet vagy Afrika területén él, akkor az [email protected] címre is küldhet nekünk e-mailt, vagy levelet írhat a következő címre: St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, Egyesült Királyság, Címzett: EMEA Director, Data Privacy.

  Ázsia területén vagy a Csendes-óceáni térségben élő webhely látogatók

  Ha Ön Ázsia területén vagy a Csendes-óceáni térségben él, akkor küldhet e-mailt nekünk a következő címre is: [email protected] vagy levélben fordulhat a következő címhez: 15/F M1 Tower, 141 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Philippines 1227, Címzett: APAC Senior Manager, Data Privacy.


  1 Melléklet

  Ha nem világos az Ön számára, hogy melyik CBRE szervezet a felelős CBRE szervezet az Ön személyes adatai kezelése tekintetében, kérjük, írjon a [email protected] e-mail címre, és segíteni fogunk azonosítani a felelős CBRE szervezetet.

   

  Adatkezelési tevékenység

  Felelős CBRE Entitás

  A.

  A Weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok feldolgozása www.CBRE.com], beleértve a fiókadatokat is, amikor regisztrál a www.CBRE.com oldalon

  CBRE, Inc.
  2100 McKinney Avenue,
  Suite 1250
  Dallas, TX 75201
  Tel +1 214 979 6100

  B.

  A helyi CBRE-webhelyeken gyűjtött személyes adatok feldolgozása, beleértve a Regisztrációs Adatokat (kivéve az alábbi C. pontban leírt bizonyos adatkezelési tevékenységeket)

  A CBRE szervezet vagy szervezetek, amelyek minden országban működnek a helyi CBRE oldalon (az alábbi hivatkozás szerint), azok a szervezetek, amelyek általában felelősek az Ön személyes adatainak feldolgozásáért, kivéve, ha az adott helyi CBRE weboldalakon található Helyi Nyilatkozatok másként rendelkeznek.
  Amennyiben több CBRE egység közös adatkezelőként jár el az Ön személyes adatainak feldolgozásáért, entities mint felelős entitások (az alábbi hivatkozás szerint meghatározva), akkor az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint gyakorolhatja jogait az összes CBRE egység előtt, és kérheti a közös adatkezelői megállapodás lényegét tartalmazó másolatot a [email protected]címen.  
  Kérjük, tekintse át a hivatkozásban található információkat.

  C.

  Az Önnel folytatott Szakmai Interakciók során gyűjtött személyes adatok feldolgozása, melyen nem a Weboldalon keresztül történtek.

  Abban az esetben, amikor a CBRE szervezet, amellyel Ön Szakmai Interakciót folytat, vagy amely harmadik fél forrásokon (pl. versenytársak közösségi média oldalain) keresztül gyűjti az Ön személyes adatait, az adott CBRE szervezet felelős az adatok feldolgozásáért, kivéve, ha a helyi CBRE weboldalakon a helyi Nyilatkozatok másként rendelkeznek.  Kérjük, tekintse át a hivatkozásban található információkat.

  D.

  A CBRE által üzemeltetett közösségi médiaoldalakon keresztül gyűjtött személyes adatok feldolgozása.

  A CBRE által üzemeltetett közösségi média oldalak esetében az adatkezelő a közösségi média oldalon és/vagy a kapcsolattartó személyként azonosított CBRE szervezet a felelős adatkezelő entitás.